المان ساب منو

این المان اجازه می‌دهد که یک زیر منو هنگام اسکرول صفحه در بالای منوی جدید ظاهر شده نمایش داده شود.